karmy dla psw Warszawa
Royal Canin Polska

współpracujemy z

Urzad Miasta Lubo
Rodzinne Centrum Terapii i Rehabilitacji ASEMI
Dom Dziecka Nr 1 w Poznaniu

Statut

STATUT FUNDACJI


Postanowienia ogólne


§ 1


Grażyna Jujka zwana dalej „Fundatorem” aktem notarialnym z dnia 28 sierpnia 2007r. sporządzonym przez notariusza Hannę Grajzer w jej kancelarii notarialnej w Poznaniu, ul. Słowackiego 13, ustanowiła fundację pod nazwą SEKRET GAI pod numerem repetytorium A 3486/2007, która działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o Fundacjach (Dz. U. nr 46 z 1991r. poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.


§ 2 


Fundacja posiada osobowość prawną. 


§ 3 


Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

 

§ 4 


Siedzibą Fundacji jest miasto Luboń. 


§ 5
 

 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także po za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 


Cele i zasady działania Fundacji 


§ 6 


Celem Fundacji jest upowszechnianie i prowadzenie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt, mającej na celu pomoc i rehabilitację osób niepełnosprawnych, chorych, a także niedostosowanych społecznie. 


§ 7 


Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 

 1. terapię kontaktową z udziałem zwierząt mającą na celu pomoc osobom niepełnosprawnym i rehabilitację tych osób
 2. terapię kontaktową z udziałem zwierząt mającą na celu pomoc niedostosowanym społecznie dzieciom i młodzieży
 3. organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych
 4. organizowanie szkoleń i hodowli psów oraz innych zwierząt
 5. organizowanie szkoleń na tematy związane z działalnością fundacji
 6. propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego trybu życia
 7. propagowanie wiedzy na temat pielęgnacji, właściwego wychowania i postępowania wobec psów i innych zwierząt
 8. stworzenie ośrodka terapeutycznego
 9. zbieranie wiedzy naukowej na temat terapii z udziałem zwierząt i jej zastosowań w rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 10. propagowanie działalności Fundacji poprzez radio, telewizję, prasę, internet
 11. współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi
 12. zbiórkę i pozyskiwanie funduszy na cele statutowe
 13. współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania. 

   

Strony: 1 2 3 Następna »